Pylony LED, totemy reklamowe, witacze wjazdowe to duża, najczęściej pionowa reklama świecąca własnym światłem. Ma na celu wskazanie siedziby konkretnych firm oraz nadanie prestiżu. Reklamy tego typu posiadają stabilną wewnętrzną konstrukcję, budowaną z profili stalowych oraz aluminiowych. Konstrukcja jest spawana i zabezpieczana antykorozyjnie. Do budowy pylonów reklamowych stosujemy również panele kompozytowe typu dibond, etalbond, tubond oraz plexi. Montaż uskuteczniamy poprzez wykonanie fundamentu bądź obciążenia stabilizującego.