Shell

10m podświetlany kaseton w systemie napinanym zrealizowaliśmy dla firmy Shell.

Reklama wykonana została w oparciu o pełną zgodność z księgą znaku koncernu.