Thermosilesia

Kolejnym realizowanym przez nas projektem było wykonanie piętnastu logotypów dla firmy Thermosilesia z Rudy Śląskiej. Wszystkie znaki firmowe wycięte zostały laserowo z fabrycznie barwionych w masie płyt plexi, o grubości 3mm. Część zlecenia zamontowana została na terenie show roomu, wyznaczając w ten sposób strefy konkretnych wystawców.