Dentim Clinic

Dla Centrum Implantologii i Ortodoncji „Dentim Clinic” znajdującego się na terenie C.H. Silesia zrealizowaliśmy oznakowanie witryny w postaci podwieszanych posterów. System mocujący wykonaliśmy na bazie lin stalowych, a obciążenie posterów z malowanych proszkowo profili aluminiowych. Całość dopełnia wysoki stopień nasycenia kolorów zgodnych z kolorystyką firmową.