Alfa Elektro

Oznakowanie nowo powstałej hali sieci hurtowni elektrycznych Alfa Elektro w Chorzowie, w skład którego wchodzą:

Specjalnie barwione fronty liter zewnętrznych za pomocą folii translucentnych, są w pełni zgodne z kolorystyką firmową. Osadzenie reklamy na malowanej proszkowo podkonstrukcji zapewniło sprawny montaż. Finalnie w ciągu kilku godzin przeprowadziliśmy skuteczną realizację zlecenia.