Tetech

Atrakcyjność oferty oraz szybki termin wykonania zaowocowały realizacją dla firmy Tetech. Jako producent wykonaliśmy oznakowanie samochodu literami ploterowymi z folii dedykowanej dla reklamy aplikowanej na samochodach. Podczas procesu projektowania szczegółowo omówiona została koncepcja graficzna skupiająca się na najważniejszych informacjach pozwalających na skuteczne dotarcie zainteresowanych podmiotów do naszego klienta.