English Best

Szkoła języków obcych English Best powierzyła nam oznakowanie swojej placówki w Rudzie Śląskiej. Wykonaliśmy ponad 17-metrową tablicę wielkoformatową opartą na niezawodnej technologii druku UV bezpośrednio na płytę alukompozytową typu dibond. W standardzie wykonane zostały ozdobne maskowania elementów montażowych. Ponadto zrealizowaliśmy wewnętrzny oraz zewnętrzny kaseton podświetlany modułami led, z licem elastycznym. Wykleiliśmy również zewnętrzne folie reklamowe. Opracowane projekty są w 100% zgodne z kolorystyką firmową a jakość materiałów została w pełni zaprezentowana klientowi przed rozpoczęciem produkcji.